Objednávka
Průkazu energetické náročnosti budov

Nejprve si vyberte pro jaký objekt budete požadovat energetický průkaz a poté, pokud je nabídnuta možnost, vyberte rozlohu objektu.

do 1 000 m2 podlahové plochy
do 2 000 m2 podlahové plochy
nad 2 000 m2 podlahové plochy
do 1 000 m2 podlahové plochy
do 2 000 m2 podlahové plochy
nad 2 000 m2 podlahové plochy

0 ,- Kč

Závazně objednávám na základě uvedené ceny zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.


Poptávající bere na vědomí, že jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, odesláním vyplněného poptávkového formuláře, spolu s označením příslušného políčka souhlasu, uděluje svůj výslovný souhlas, aby zpracovatel osobních údajů, společnost Comfort Space, a.s., IČ: 28480970, sídlem Kaprova 42, 110 00 Praha 1, jím vyplněné údaje do předmětného poptávkového formuláře na internetových stránkách www.energeticky-prukaz.com, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, užil za účelem vypracování obchodní nabídky v jím poptávané záležitosti. Poptávající je oprávněn kdykoli jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a uplatnit právo být zapomenut, a to prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@cs-as.cz. Pro ztotožnění odepření souhlasu je nezbytné k žádosti připojit referenční číslo nabídky. Po vypracování obchodní nabídky budou osobní údaje poptávajícího subjektu vymazány z databáze společnosti Comfort Space, a.s.